Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Dostawa i montaż nowych foteli w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku Kamiennej
Numer ogłoszenia: 452764 – 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013

 Word BIP – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (25.11.2013)

 Word ZAPYTANIE Nr1 (12.11.2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (7.11.2013)

ZMIANA SIWZ z dn. 7.11.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zał. 2 – OFERTA

Zał. 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Zał. 4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp

Zał. 5 – Wykaz Dostaw

Zał. 6 – Umowa

Zał. 7 – Opis

OGŁOSZENIE

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego

Plac Floriański 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel./fax 41 251 29 57

 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont wnętrza sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku Kamiennej
im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej


BIP – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZAPYTANIE Nr 1 WSZYSCY ZAINTERESOWANI


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dn. 19.07.2013 r.
SIWZ IV
Zał. 2 – Oferta
Zał. 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp
Zał. 4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp
Zał. 5 – Wykaz robót budowlanych
Zał. 6 – Wykaz osób
Zał. 7 – Umowa Ryczałt
Zał. 8-1 – Roboty Budowlane – Zakres
Zał. 8-2 – Roboty Sanitarne – Zakres
Zał. 8-3 – Roboty Elektryczne – Zakres
Zał. 9 – Specyfikacja
Zał. 10 – Projekt>


UNIEWAŻNIENIE z dn. 17.07.2013r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dn. 03.07.2013r.
ZMIANA SIWZ – 2 z dn. 03.07.2013r.
zał. Nr 8-1 po ZMIANIE z 03.07.2013 r. PR_roboty budowlane_zakres 2_ po ZMIANIE z 03.07.2013r.
zał. 9-1 strona 1 tytułowa po zmianie z 03.07.2013r.
zał. 9-1 strona 2 po zmianie z 03.07.2013r.
zał. 9-1 strona 3 po zmianie z 03.07.2013r.
zał. 9-1 strona 4 po zmianie z 03.07.2013r.
zał. 9-1 strona 5 po zmianie z 03.07.2013r.
zał. 9-1 strona 6 po zmianie z 03.07.2013r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ZMIANA SIWZ – 1 z 25.06.2013r.


OGŁOSZENIE
SIWZ-4
Zał. nr 2 Oferta
zał. 3 oswiadczenie z art. 22 ust. 1 pzp
zal. 4 oswiadczenie z art. 24 ust. 1 pzp
zał. 5 wykaz robot budowlanych
zał. nr 6 wykaz osób
zał. 7 umowa dobra roboty budowlane
zał. 8-1 ROBOTY BUDOWLANE PR
zał. 8-2 SANITARKA PR zakres 2
zał. 8-3 ELEKTYRYKA PR zakres 2
zał. 9-1 strona 1
zał. 9-1 strona 2
zał. 9-1 strona 3
zał. 9-1 strona 4
zał. 9-1 strona 5
zał. 9-1 strona 6
zał. 9-2 strona 1
zał. 9-2 strona 2
zał. 9-2 strona 3
zał. 9-2 strona 4
zał. 9-2 strona 5
zał. 9-3 strona 1
zał. 9-3 strona 2
zał. 9-3 strona 3
zał. 9-3 strona 4
zał. 9-3 strona 5
zał. 9-3 strona 6
zał. 10 specyfikacja
zał. 11 projekt (archiwum ZIP) 

Komentarze są wyłączone.