50-Lecie

Obchody 50-lecia Szkoły

Koncert  światowej sławy flecisty Łukasza Długosza w ramach obchodów 50-lecia Szkoły

18.11.2011 r.

 

JUBILEUSZ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

02.06.2012 r.

Przemowa wygłoszona przez Panią Dyrektor Elżbietę Rokitę w dniu 2 czerwca
2012 roku otwierająca Jubileusz 50-lecia PSM

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. powstała w 1962 r. w wyniku starań komitetu rodzicielskiego, Państwowego Ogniska Muzycznego oraz Wydziału Kultury i Sztuki Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Szkoła zlokalizowana została w prywatnym budynku przy ulicy Żeromskiego 34. Funkcję dyrektora objął Dariusz Gregorek. Praca przebiegała w trudnych warunkach lokalowych, trzeba było szukać poprawy dla działalności placówki. Starania te uwieńczone zostały powodzeniem, przystąpiono bowiem do budowy nowego gmachu zlokalizowanego przy placu Floriańskim.
Po 16 latach pracy szkoła otrzymała obiekt z prawdziwego zdarzenia, funkcjonalny z piękną salą koncertową. Budynek dydaktyczny oddano do użytku w styczniu 1978 roku. Uroczyste
oddanie budynku i sali koncertowej odbyło się 17 października 1978 roku specjalnym aktem wojewody kieleckiego i połączone było z obchodami wojewódzkiego Dnia Nauczyciela. W dniu 20 kwietnia 1983 roku, po 21 latach kierowania szkołą, zmarł nagle jej dyrektor Dariusz Gregorek. Obowiązki dyrektora szkoły na czas od kwietnia do września 1983 roku powierzono żonie zmarłego Janinie Gregorek, a od października tegoż roku byłemu nauczycielowi Włodzimierzowi Irskiemu. 14 października 1987 roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia. W tym dniu nadano jej imię Zygmunta Noskowskiego. Od września 1989 roku Włodzimierz Irski odszedł na emeryturę, a 1 września tego roku objęłam ja funkcję dyrektora. 16 października 2002 roku na zakończenie obchodów jubileuszu 40-lecia szkoła otrzymała sztandar, który od tej pory towarzyszy nam w ważnych uroczystościach. Wydarzenia minionego okresu, skrupulatnie zanotowane w Kronice Szkolnej, świadczą o harmonijnym rozwoju tej placówki. Z moich obserwacji, prowadzonych w kolejnych etapach współdziałania ze szkołą, mogę stwierdzić, że wraz z upływem lat korzenie tej placówki wzmacniają jej stan gospodarczy, edukacyjny i znaczeniowy. przemowienieerokitaŚwiadczy o tym budynek szkolny z salą koncertową, profesjonalna kadra pedagogiczna, oddani pracownicy oraz uczniowie i ich rodzice, a także rosnące grono przyjaciół i sympatyków szkoły. W roku 2012 nasza szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Również w 2012 roku odbyła się jubileuszowa, trzydziesta edycja Konkursu Młodych Pianistów „Nad Kamienną”. Te dwie okrągłe rocznice są symbolem poszanowania tradycji i kultury, okazją do promocji szkoły i muzyki, a także wyzwaniem i sprawdzianem naszych umiejętności organizacyjnych i pedagogicznych. PSM jest publiczną szkołą artystyczną. Funkcjonuje w systemie szkolnictwa artystycznego, podlega Departamentowi Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Placówka prowadzi naukę w sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet, karnet, saksofon i instrumenty perkusyjne zgodnie z ramowymi planami nauczania. Przeciętnie kształci się 150 uczniów. Szkoła ma charakter umuzykalniający i nie daje uprawnień zawodowych. Absolwenci PSM mogą kontynuować edukację w szkołach muzycznych II stopnia. Nasza szkoła jest jedyną jednostką artystyczną działającą na  terenie powiatu, uczęszczają tu dzieci z powiatu skarżyskiego, a także z powiatów sąsiadujących, leżących na terenie województwa mazowieckiego. Szkoła dysponuje odpowiednimi instrumentami muzycznymi, urządzeniami do odtwarzania muzyki oraz innymi niezbędnymi pomocami naukowymi, a także księgozbiorem muzycznym i płytoteką. Zaplecze dydaktyczne powiększa się w miarę napływów środków finansowych. W ciągu ostatnich lat zakupiono fortepian koncertowy PETROF i akordeon guzikowy PIGINI (środki CEA i MKiDN), w tym roku otrzymaliśmy środki finansowe z CEA, złożyliśmy wniosek do MKiDN i zakupimy instrumentarium do klasy perkusji, jak również mamy środki na rozpoczęcie remontu sali koncertowej. Rada Rodziców dofinansowuje uczniom konkursy, przesłuchania, wyjazdy do filharmonii i opery, remonty sal indywidualnych i zbiorowych, a także bieżące potrzeby szkoły. W szkole działa samorząd uczniowski.

Foto i Video: skarzysko24.pl

Komentarze są wyłączone.