O Szkole

W roku 2012 Państowowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej obchodziła jubileusz 50-lecia. Szkoła rozwija w uczniach szeroko pojętą kulturę muzyczną, a szczególnie – uzdolnienia muzyczne oraz kształtuje ich wrażliwość estetyczną. Zapewnia każdemu uczniowi edukacje na właściwym poziomie. Uczniowie znajdują się w kręgu intensywnego umuzykalnienia, które odbywa się w trzech formach:

– w ramach nauki gry na instrumencie głównym

– w ramach specjalnych przedmiotów teoretycznych

– poprzez prace zespołów wokalnych i instrumentalnych

Dorobek szkoły to nie tylko umuzykalnienie dzieci i młodzieży, ale również aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, krzewienie kultury, upowszechnianie i wychowanie w duchu muzyki. Liczne koncerty, audycje dla przedszkolaków i szkół, wieczornice, uczestnictwo w miejskich i kościelnych imprezach kulturalnych, autorskich spotkaniach, promocjach, sesjach Zarządu Miasta i Rady Powiatu zaspokajają potrzeby artystyczne środowiska, zarówno inspiratorów jak i sympatyków szkoły.
Szkoła współpracuje z Radiem Kielce, dzięki któremu poszerzamy grono miłośników muzyki.
Szkołę ukończyło około 800 uczniów, wielu kontynuowało i kontynuuje naukę w szkołach wyższego stopnia. Siedmiu nauczycieli to absolwenci szkoły, którzy przekazują wiedzę młodym adeptom sztuki.

Komentarze są wyłączone.