Konkurs Mistrzowskie Przeboje

Trzynasty Regionalny Konkurs

z Literatury Muzycznej

Mistrzowskie Przeboje

Regulamin Konkursu:

1. Sekcja teoretyczna Państwowej Szkoły Muzycznej I – go stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do udziału

w konkursie uczniów szkół muzycznych I – go stopnia zainteresowanych

słuchaniem muzyki klasycznej.

2. Organizatorem konkursu jest PSM I – go stopnia im. Zygmunta Noskowskiego

w Skarżysku – Kamiennej

3. Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie słuchania muzyki klasycznej,

– rozwijanie zdolności percepcji muzyki,

– wdrażanie świadomego odbioru muzyki.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

– pierwszy etap – uczestnicy konkursu składają prace pisemne

(będące jednocześnie zgłoszeniem do konkursu)

w terminie do 6 kwietnia 2017 r. na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

im. Zygmunta Noskowskiego

plac Floriański 14

26 -110 Skarżysko – Kamienna

z dopiskiem

Trzynasty Regionalny Konkurs z Literatury Muzycznej

Mistrzowskie Przeboje

-drugi etap odbędzie się dnia 10 maja ( środa ) 2017 r. o godz. 11. 00

w budynku szkoły.

5. Zadaniem w pierwszym etapie jest krótka praca pisemna na temat:

Moja kolacja z Mistrzem – spotkanie z kompozytorem

z przeszłości lub współczesnym

6. Drugi etap konkursu będzie miał formę pisemnego testu, polegającego na rozpoznaniu

25 fragmentów ( 1,5 – 2 min.) utworów wymienionych poniżej.

Uczestnicy po usłyszeniu fragmentu utworu mają podać imię i nazwisko kompozytora,

tytuł wysłuchanej kompozycji, a w przypadku utworów cyklicznych należy podać numer

bądź tytuł wysłuchanej części.

Obowiązuje znajomość wszystkich części w utworach cyklicznych, jeżeli nie zostały

wyszczególnione poniżej.

7. Koszt uczestnictwa jednego ucznia wynosi 20 zł.

Opłatę należy uiścić po przyjeździe na konkurs w sekretariacie szkoły.

8. Zmagania uczestników konkursu będzie oceniała komisja powołana przez organizatorów, a jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

9. Organizatorzy nie udostępniają nagrań do konkursu i jednocześnie informują, że wszystkie utwory można znaleźć w Internecie.

10. Lista obowiązujących kompozycji konkursu:

1. C. Janequin – Śpiew ptaków

2. T. Albinoni – Koncert obojowy d – moll nr 2 op. 9 cz. II adagio

3. A.Corelli – Concerto grosso g-moll nr 8 op.6 cz. III adagio -allegro – adagio

4. A. Vivaldi – Koncert mandolinowy C-dur RV 425 cz. I allegro

5. J. S. Bach – Koncert f – moll BWV 1056 ( wer. fort.)

6. J. S. Bach – Koncert brandenburski nr 4 BWV 1049 cz. III presto

7. A. Reichenauer – Koncert fagotowy g – moll cz.I allegro

8. W. Boyce – Symfonia F – dur nr 4

9. C. Ph. E. Bach – Koncert fletowy A – dur Wq 168/H 438 cz. III allegro assai

10. J. Haydn – Symfonia koncertująca B – dur Hob. I/105 na obój, skrzypce, wiolonczelę i fagot cz. I allegro

11. J. Haydn – Te Deum Hob. XXIII c

12. L. Boccherini – Koncert wiolonczelowy B – dur nr 9 G. 482 cz. III rondo – allegro

13. W. A. Mozart – Koncert na 2 fortepiany Es – dur nr 10 KV 365 cz. III allegro

14. W. A. Mozart – Kwartet fortepianowy g – moll KV 478 cz.I allegro

15. L. van Beethoven – Adelaide op.46

16. L. van Beethoven – VII symfonia A – dur op. 92 cz. II allegretto

17. G. Rossini – Cyrulik sewilski – Cavatina Figara ( Largo al factotum )

18. M Glinka – Uwertura do opery Rusłan i Ludmiła

19. G. Verdi – Requiem – Dies Irae

20. S. Moniuszko – Straszny dwór – Chór rycerzy z I aktu

21. H. Wieniawski – II Koncert skrzypcowy d – moll op. 22 cz. II romance andante non troppo

22. C. Saint – Saens – V Koncert fortepianowy F – dur ( Egipski ) op.103 cz. III molto allegro

23. L. Delibes – Flower duet z 1 aktu opery Lakme

24. M. Bruch – Fantazja szkocka na skrzypce i orkiestrę op. 46 cz. I gave – adagio cantabile

25. G. Bizet – Seguidilla z I aktu opery Carmen

26. P. Czajkowski – II Symfonia c – moll op. 17 Małorosyjska cz. IV finale

27. P. Czajkowski – Walc z Serenady na smyczki C – dur op.48

28. A. Dworak – Aria Rusałki z I aktu opery Rusałka (Mesicku na nebi hlubokem)

29. G. Faure – Suita Peleas i Melisanda op. 80 cz. I preludium

30. Z. Noskowski – Fantazja góralska

31. J. Zarębski – Kwintet g – moll op.34 cz. II adagio

32. E. Elgar – Marsz nr 1 D – dur z cyklu Pomp and Circumstance op.39

33. I .J. Paderewski – Menuet G – dur op. 14

34. I . Albeniz – Asturias z Suity hiszpańskiej op. 47 nr 5 ( wer. git. )

35. S. Rachmaninow – Preludia g – moll, op. 23 nr 5, cis – moll nr 2 op.3

36. M. Ravel – Five o’clock foxtrot z opery Dziecko i czary

37. M. Karłowicz – pieśni op.3: Z nową wiosną, Zasmuconej, Mów do mnie jeszcze

38. F. Nowowiejski – Uwertura Legenda Bałtyku op.28

39. I. Strawinski – Scherzo a la Russe

40. S. Prokofiew – I Symfonia klasyczna D – dur op. 25 cz. I allegro

41. F. Poulenc – Sonata na klarnet i fortepian cz. III

42. D. Kabalewski – Rondo a – moll op.59

43. A. Piazzolla – Cztery pory roku w Buenos Aires – Zima

44. W. Kilar – Kwintet dęty cz. I sinfonia

45. A. Marquez – Danzon nr 2

 

10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

11. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

12. Organizatorzy konkursu życzą wielu sukcesów i miłej zabawy !

 

Regulamin opracowała i konkurs przygotowała Justyna Woś

Komentarze są wyłączone.