Praca

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018   na wolne stanowisko pracy w charakterze   nauczyciela  fortepianu głównego, akompaniatora.
Wymagania: ukończone minimum studia I stopnia na  Akademii Muzycznej na kierunku  instrumentalnym, specjalność: fortepian;  przygotowanie pedagogiczne.

Oferta powinna zawierać:
1. podanie,
2. cv,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
4. akt nadania stopnia awansu zawodowego – kopia

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu lub  przesłać  pocztą na adres szkoły:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego
Plac Floriański 14
26-110  Skarżysko-Kamienna
Dane kontaktowe:
Tel . 41/2512957

Komentarze są wyłączone.