XXXVI KONKURS MŁODYCH PIANISTÓW„NAD KAMIENNĄ”

 

R E G U L A M I N

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się XXXVI Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną”
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkół Muzycznych I st. z kraju i zagranicy.
 3. Konkurs ma na celu prezentację osiągnięć artystycznych uczniów oraz wymianę doświadczeń pedagogów.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018 r.w sali koncertowej PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej, Pl. Floriański 14.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
  Kategoria I:„A” klasa I-III/6
  „B” I-II/4 I st.

  Kategoria II:
  klasa IV-VI/6,
  III-IV/4 I st. 
 6. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej kategorii i otwarty dla publiczności.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów.
 8. Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadesłać na karcie zgłoszeniowej ( należy podać pełne imiona i nazwiska kompozytorów oraz czas prezentacji poszczególnych utworów) do dnia 30 marca 2018 r.na adres:
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st
  im.Zygmunta Noskowskiego
  Pl. Floriański 14
  26-110 Skarżysko-Kamienna

  tel./fax ( 41) 251-29-57
  e-mail: psmkw@interia.pl
  sekretariat@psmskarzysko.pl/
  http:// psmskarzysko.pl/ 
 9. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
 10. Wpisowe w wysokości 100 PLN od uczestnika prosimy wpłacać do dnia 30 marca 2018 r. na konto:
  Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
  26-110 Skarżysko-Kam.
  Pl. Floriański 14
  BS Oddz. Skarżysko-Kam
  37 8520 0007 3002 2001 8041 0001

   

 11. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli kandydat nie weźmie udziału w konkursie.
 12. Ilość uczestników ograniczona.
 13. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 14. Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce konkursy po zamknięciu listy zgłoszeń.
 15. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć:

  w
  I kategorii do 6 minut,
  w II kategorii do 10 minut, 
 16. Program należy wykonać z pamięci.
 17. Kolejność wykonywanych utworów dowolna.
 18. Kolejność prezentacji uczestników ustalona zostanie przez Organizatora.
 19. Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 20. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 punktów.
 21. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 22. Konkurs zakończy się koncertem laureatów, wręczeniem dyplomówi nagród.
 23. Wszyscy laureaci konkursu są zobowiązani do udziału w koncercie laureatów z programem ustalonym przez Jury.

P R O G R A M K O N K U R S U

KATEGORIA I:

 1. Utwór dowolny kompozytora polskiego.
 2. Utwór dowolny o kontrastującym charakterze do utworu pierwszego.

KATEGORIA II:

 1. Etiuda lub utwór wirtuozowski.
 2. Utwór barokowy.
 3. Utwór dowolny.

Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Noclegi możecie Państwo rezerwować :

– Hotel „Promień” – ul. Legionów (41) 253-86-36
– Hotel „Komes” – ul. Legionów (41) 252-30-25
– Centrum „Ostra Brama” – ul. Wileńska 33 (41) 253-88-00

Skład Jury

 • prof. dr hab. Robert Marat – AM Katowice
 • prof. dr hab. Krzysztof Sowiński – AM Poznań
 • prof. Krystyna Wachowska – UMFC Warszawa filia w Białymstoku

REGULAMIN KARTA ZGŁOSZENIA HARMONOGRAM PRZEBIEGU KONKURSU