Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ankiety dotyczącej realizacji
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i wybranie jednej odpowiedzi na każde z pytań.

1. Czy według Ciebie szkoła uczy:
W GÓRĘ