XXXVII Konkurs Młodych Pianistów "Nad Kamienną"

 

W dniu 25 kwietnia 2022r. odbył się Konkurs Młodych Pianistów „NAD KAMIENNĄ”. To najstarszy konkurs pianistyczny w regionie świętokrzyskim organizowany  od 1983 roku .  Początkowo w konkursie rywalizowali  ze sobą uczniowie szkół muzycznych Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic  i   Skarżyska – Kamiennej – miast położonych nad rzeką Kamienną i stąd jego nazwa. Stopniowo konkurs obejmował swym zasięgiem  coraz większą liczbę szkół muzycznych stając się  wydarzeniem o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. W latach 2019-2021 konkurs nie odbył się w związku z przeprowadzanym remontem skarżyskiej szkoły muzycznej w ramach projektu „Kompleksowej modernizacji energetycznej placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” oraz pandemią Covid-19.  Po 3 latach  Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną” został ponownie zorganizowany z nadzieją na utrzymanie ciągłości organizacyjnej w kolejnych latach. Wznowienie zmagań konkursowych zbiega się z obchodami jubileuszu 60-lecia skarżyskiej szkoły muzycznej. Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną” stanowi  integralną część historii nie tylko szkoły, ale także miasta Skarżyska- Kamiennej    i województwa świętokrzyskiego.

Tegoroczną, XXXVII edycję konkursu objął  honorowym patronatem

             Wojewoda Świętokrzyski  p. Zbigniew Koniusz

             Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p.  Andrzej Bętkowski

             Starosta Skarżyski p. Artur Berus

             Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej p. Konrad Krönig

Patronatem medialnym objęło

             RADIO  KIELCE   

             ECHO DNIA    

             TYGODNIK SKARŻYSKI  

oraz portale

             skarżysko24.pl  

             spottedskarzysko.pl 

             TSK24,

             proskarzysko.pl

 

 

Celem konkursu była prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia oraz wymiana doświadczeń pedagogów. Ponadto konkurs stanowił okazję do wyłonienia talentów oraz  pozwolił młodym adeptom sztuki  określić własne miejsce wśród pianistycznej palety rówieśników.

W tegorocznej XXXVII edycji konkursu wzięło udział 34 młodych pianistów    w 3 kategoriach  z 17  szkół muzycznych w Polsce. Miło nam było gościć nauczycieli i uczniów szkół muzycznych z Puław, Kielc, Płocka, Wielunia,  Chrzanowa, Końskich, Ruszkowic, Sieradza, Buska- Zdroju, Rabki Zdroju, Krzeszowic, Tomaszowa Lubelskiego, Pruszkowa, Warszawy i Skarżyska –Kamiennej.

Zmagania uczestników oceniało szacowne Jury w składzie:

prof. Andrzej Tatarski - przez wiele lat prowadził klasę fortepianu  w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego Poznaniu.

dr hab. Andrzej Ślązak  - prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Katedry Muzyki

Małgorzata Kowalska  - kierownik sekcji fortepianu Zespołu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, nauczycielka  jednego z najbardziej obiecujących młodych pianistów polskich    Kamila Pacholca.

Nagrody ufundowali :

             Świętokrzyski Urząd Wojewódzki ,

             Urząd Marszałkowski,

             Starostwo Powiatowe,

             Urząd Miejski

             Urząd Gminy Skarżysko-Kościelne,

             Urząd Gminy Bliżyn, 

             Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

·                 p. Ewa Baińska

             Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej PROQLTURA – współorganizator tegorocznej edycji konkursu.

 

Nagrody otrzymali:

Kategoria I A

 I miejsce – Helena Muszyńska – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie

ex aequo

Daniel Zgorzelski – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Płocku

 II miejsce – Kinga Zapała - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

 III miejsce – Franciszek Firkowski - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich

 ex aequo

 Franciszek Jasiński - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

 Sofiia Svitlychna - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

 Joao Zawidzki - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Warszawie

Wyróżnienia:

 Dawid Biegański - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

Aleksander Kałuziak - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieradzu

 Róża Kuster - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wieluniu

 Gabriela Pabis - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie

 Wiktor Rudkowski - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

Leon Surdacki - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach

Julia Wiśniewska - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

Kategoria I B

I miejsce -  nie przyznano

II miejsce – Antoni Woszczyna - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie

 III miejsce – Antoni Dębicki - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

Wyróżnienie:

Szymon Zigliński - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich

Kategoria II

 I miejsce – Adam Muszyński - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

II miejsce – nie przyznano

 III miejsce – Bartosz Popiela - Państwowa Szkoła Muzyczna I I II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu filia Rabka-Zdrój

 Wyróżnienie:

Maria Barzon - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie

 

 

W GÓRĘ Skip to content