Kształcenie słuchu - klasa I/4 - Magdalena Krakowiak

 

Arkusz pracy dla klasy I/4 – KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Gama F-dur.
Po wykonaniu wszystkich zadań w zeszycie zrób ich skan/wyraźne zdjęcie i wyślij nauczycielowi do sprawdzenia – w aplikacji Messenger lub na adres mailowy: magdalena.ichigo@gmail.com Arkusze są pracami na ocenę!
Wysyłając pracę mailem załącz wszystkie pliki w jednej wiadomości, a samego maila zatytułuj tak,
żeby była pewność, co się w nim znajduje, np. „Magdalena Krakowiak, KS, akrusz 1”.

Klasa I/4 – Kształcenie słuchu, Arkusz II

PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ PRACĘ:
1. Arkusz zawiera część teoretyczną, w której powtarzamy materiał przerobiony (budowanie trójdźwięków – durowego i molowego) oraz nowy materiał (trójdźwięk zwiększony i zmniejszony), oraz część praktyczną z zadaniami do wykonania.
2. Pełne wykonanie arkusza, to przepisanie do zeszytu części teoretycznej, oraz wykonanie zadań. Zaliczenie arkusza odbywa się po wysłaniu zdjęć zeszytu z przepisanym materiałem oraz z wykonanymi zadaniami.
3. Na czerwono zaznaczyłam fragment, którego nie trzeba przepisywać do zeszytu, ale trzeba się nauczyć tego, co w nim jest wytłumaczone.
4. Całość wykonanej pracy wysyłamy w jednym mailu, bez względu na ilość zdjęć.
5. Maila tytułujemy „Imię i nazwisko ucznia, KS, klasa I/4, arkusz II” i wysyłamy na adres magdalena.ichigo@gmail.com
6. W przypadku trudności ze zrozumieniem materiału lub polecenia zadań, skontaktuj się z nauczycielem (Messenger lub Mail)

W GÓRĘ Skip to content