Kształcenie Słuchu klasa I/6 - Ewa Krakowiak

Kochani Pierwszoklasiści !
Bardzo tęsknię za spotkaniem z Wami w sali do rytmiki. Mam nadzieję, że
Wy też choć trochę stęskniliście się za mną. Proszę Was bardzo, abyście
zostali w domu, ćwiczyli na instrumentach i nie zapomnieli jak nazywają
się dźwięki gamy C- dur. Jeśli macie choć trochę wolnego czasu
uzupełnijcie w ćwiczeniówce zadania, których dotąd nie zrobiliście.
Jeśli jest Wam smutno pośpiewajcie piosenki, których uczyliśmy się
wspólnie.

Zaczynamy:

„Byyyyyyła sobie nutka doooo…
„Gama to jest taka dama, która...
„Kto wymyślił interwały i dlaczego...

A może macie ochotę posłuchać piosenki o wiośnie ( znajduje się podlinkiem):

Witajcie !

Dziś zabawa rytmiczna. Najpierw posłuchajcie utworu pt. „ W grocie króla gór”
Edwarda Griega, który stanowi finał I suity Peer Gynt op.46 ( więcej o utworze
pod linkiem https://ninateka.pl/audio/edward-grieg-i-suita-peer-gynt-op-46).
Początek utworu, imitujący ostrożne kroki człowieka, grany jest na fagocie. Gdy
rozpoczyna się pogoń, dołączają kolejne instrumenty, grając coraz szybciej i
głośniej. Utwór kończy się gwałtownym uderzeniem. Posłuchajcie i popatrzcie
( klikamy https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o )

Mam nadzieję, że utwór Wam się podobał. Pewnie „macie go jeszcze w
uszach”. Zwróciliście uwagę, że cała akcja w utworze rozegrana została za
pomocą jednej, powtarzanej w kółko melodii w coraz szybszym tempie
( agogika – zmiany tempa klikamy
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/terminy/agogika ) Melodia ta ma rytm
złożony z poznanych już przez Was wartości rytmicznych nut .Powtórzcie ten
rytm za pomocą kodu imiennego.
Dla przypomnienia:
ósemki – Basia
ćwierćnuta – Piotr
półnuta – Jan

Zaczynamy:

4/4 Basia Basia Basia Piotr
Basia Piotr Basia Piotr
Basia Basia Basia Basia
Basia Basia Jan

Spróbujcie jeszcze raz z klaskaniem!
A teraz z muzyką ! (klikamy https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk )
Miłej zabawy! Zostańcie w domu!

Praca domowa:
Jak określamy w muzyce przyspieszanie tempa, czyli coraz szybciej. Możecie do
mnie napisać lub zadzwonić z odpowiedzią. Będę czekać w środę o 16.50.

Witajcie!
Przypomnimy sobie dzisiaj wiadomości o interwałach.
Interwał to odległość między dwoma dźwiękami. Interwały oznaczamy cyframi.
Poznane interwały:
pryma – 1 – powtórzenie tego samego dźwięku.


oktawa – 8 – odległość ośmiu stopni.

A jak zapisujemy cyfrą znane nam dobrze półtony i całe tony ?
Półton i cały ton to sekundy - odległości między dwoma sąsiednimi stopniami
gamy. Sekundy oznaczamy cyfrą 2.
półton to sekunda mała – 2>

Cały ton to sekunda wielka – 2 

Przeczytajcie w podręczniku temat SEKUNDY. Przypomnijcie sobie, gdzie są
sekundy małe w gamie C-dur i jak się je podpisuje.
Spróbujcie podpisać poznane interwały w podanej niżej melodii. Poproście
rodziców, by przesłali do mnie zdjęcie podpisanej melodii do sprawdzenia.

Zbliżają się święta wielkanocne. W tym roku będą wyjątkowe z powodu
obowiązku pozostania w domu. Zostańcie w domu! Dzięki temu szybciej
spotkamy się w sali do rytmiki! Aby Wam umilić ten czas proponuję naukę
świątecznej piosenki. Śpiewając sprawicie, że święta będą weselsze…
https://www.youtube.com/watch?v=2F9FG1rD3qI

Witajcie !
Na początek proponuję powtórzenie wiadomości o taktach ćwierćnutowych.
Dzielimy je na proste i złożone.
TAKTY PROSTE

TAKTY ZŁOŻONE – składają się z dwóch taktów prostych

WAŻNE!
Takt pięciomiarowy

Wartość wypełniająca takt pięciomiarowy to:

Więcej informacji na temat taktu pięciomiarowego znajdziesz w podręczniku na str. 99.
Spróbujcie w domu taktować na 5.

Zadanie domowe
Ułóż temat rytmiczny. Wykorzystaj poznane wartości nut i pauz.

Zdjęcie uzupełnionego zadania proszę przesłać do mnie poprzez Messenger lub na adres
mailowy dyrektor@psmskarzysko.pl

Witajcie!

 Odpowiedzcie sobie na poniższe pytania .

 1. Co to jest gama ?
 2. Od którego dźwięku gama bierze swoją nazwę?
 3. Jak nazywa się pierwszy i ostatni dźwięk gamy C - dur?
 4. Jakie interwały są między stopniami gamy durowej?
 5. Ile jest sekund małych (półtonów) w gamie durowej?
 6. Który stopień gamy to dźwięk prowadzący do toniki?

Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w podręczniku.

Zaśpiewajcie gamę solmizacją i nazwami literowymi. Pomoże Wam w tym piosenka https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE

Zadanie domowe

Zapisz w zeszycie gamę C- dur w górę w skomponowanym przez siebie rytmie. Zwróć uwagę na oznaczenie metryczne. Podpisz interwały stosując oznaczenia  cyfrowe cały ton - 2, półton -  2 >.

 

 

Witajcie!

1. Zbudujcie poznane interwały od podanych dźwięków w górę. Przykłady
przepiszcie do zeszytu.
Przypominam:
pryma – 1 ( powtórzenie tego samego dźwięku)
sekunda mała – 2> ( półton)
sekunda wielka – 2 ( cały ton)
oktawa – 8 ( odległość ośmiu stopni )

2. Na kolejnej pięciolinii przygotujcie dziesięć pustych taktów. Rozpoznajcie
słuchowo interwały i zapiszcie je cyframi ( po jednym w każdym takcie).
Wszystkie interwały zagrane są dwukrotnie – harmonicznie ( oba dźwięki
grane jednocześnie) i melodycznie ( dźwięki grane są po kolei ). Po
każdym przykładzie możecie zatrzymać prezentację, aby zapisać słyszany
interwał w zeszycie. Zaczynamy:
https://www.youtube.com/watch?v=M6o_8QdHCU0&t=9s

Zdjęcie obu wykonanych zadań przesyłamy do sprawdzenia przez Messenger
lub na adres dyrektor@psmskarzysko.pl.

Witajcie!

Proponuję naukę pisania dyktand melodycznych. Dyktando melodyczne to
samodzielne zapisanie melodii z rytmem ze słuchu.
Jak to zrobić?
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w prezentacji
klikamy https://www.youtube.com/watch?v=vvcpdxCjzIY
Przypomnieliście sobie znaczenie pulsu w muzyce, więc teraz jest dobry czas na
pierwsze dyktando. Przygotujcie:

 • zeszyt w pięciolinię,
 • ołówek,
 • gumkę.

W zeszycie na początku pięciolinii narysujcie klucz wiolinowy. Następnie
przygotujcie 8 pustych taktów czteromiarowych – zapiszcie obok klucza
odpowiednie metrum. Pamiętajcie o kaligrafii muzycznej – każdy takt
odmierzamy czterema palcami ( jeden palec to jedna miara w takcie). Jeśli
takty nie zmieszczą się na jednej pięciolinii przenieście pozostałe takty do
drugiej pięciolinii pod spodem – na początku znów zapiszcie klucz wiolinowy,
ale już nie piszcie drugi raz metrum. Pamiętajcie, by na końcu napisać dwie
kreski taktowe. Podpiszcie miary w taktach.

Podpowiadam:

W takcie

 • pierwszym - zapiszcie dźwięk c – półnutę…( pierwszy dźwięk gamy C-dur)
 • trzecim – zapiszcie dźwięk e – ćwierćnutę…
 • piątym – zapiszcie dźwięk d – ćwierćnutę…
 • siódmym – zapiszcie dźwięk f – ćwierćnutę…
  … resztę dźwięków trzeba rozpoznać ze słuchu i zapisać

Gotowi? Zaczynamy ! Powodzenia!
kliknij https://www.youtube.com/watch?v=H9v13DTc6us

Dyktanda nie przysyłajcie do sprawdzenia.

Sprawdźcie razem z prezentacją jak Wam poszło.

Witajcie!
Interwał to odległość między dwoma dźwiękami. Interwały oznaczamy cyframi.
Znacie już :
prymę - 1
posłuchajcie jej https://www.youtube.com/watch?v=Q3bacbSL6Q0
sekundę małą – 2>
posłuchajcie jej https://www.youtube.com/watch?v=3okWfE3MrWA
sekundę wielką – 2
posłuchajcie jej https://www.youtube.com/watch?v=XImIpqbkDPc
oktawę – 8.
posłuchajcie jej https://www.youtube.com/watch?v=mD1njFTHMkg
Poznajcie jeszcze jeden interwał.

KWINTA CZYSTA

Kwinta to odległość pięciu stopni, więc oznaczamy ją cyfrą 5.

Posłuchajcie jej : https://www.youtube.com/watch?v=Trp9dkIBw4E

W gamie C-dur można zbudować ich kilka:

Posłuchajcie jednej z nich : https://www.youtube.com/watch?v=0ACaqYuapt4
Brzmienie kwinty najlepiej utrwalić śpiewając o niej piosenkę.
Przeczytajcie głośno tekst piosenki:

Do re mi fa sol sol , do do sol
Czy znasz ten interwał?
Do re mi fa sol sol , do do sol
kwinta, kwinta czysta.

Spróbujcie powiedzieć go w takim rytmie:


A teraz śpiewamy! https://www.youtube.com/watch?v=4Ki0-9t6Lno

 

Zadanie domowe
Przygotujcie 10 pustych taktów w zeszycie. Rozpoznajcie słuchowo interwały i zapiszcie je w zeszycie za pomocą oznaczeń cyfrowych. Wszystkie interwały zagrane są dwukrotnie – harmonicznie ( oba dźwięki grane jednocześnie) i melodycznie ( dźwięki grane są po kolei ).

Pokażdym przykładzie możecie zatrzymać prezentację, aby zapisać słyszany
interwał w zeszycie. Zaczynamy:
https://www.youtube.com/watch?v=R71Y0ZVm9G8

Witajcie!

Uzupełnienie ćwierćnutowe to dopełnienie ćwierćnutami wartości dłuższych od ćwierćnuty.
Uwaga! Ćwierćnuty w uzupełnieniu mają laseczki w dół.
Ćwierćnut w temacie rytmicznym nie uzupełniamy. Wpisujemy pod nimi pauzyćwierćnutowe.

Zadanie domowe
Podpisz uzupełnienie ćwierćnutowe do podanego tematu rytmicznego.

Zadanie należy przesłać do sprawdzenia przez Messenger lub na
adres dyrektor@psmskarzysko.pl.

Witajcie!

Uzupełnienie ćwierćnutowe polega na dopełnieniu ćwierćnutami wartości od niej dłuższych. Uzupełnienie takie składa się z pauz ćwierćnutowych i ćwierćnut. Uzupełnienie to odliczanie czasu trwania dźwięku. Przedstawiam w trzech krokach zasady prawidłowego tworzenia uzupełnienia ćwierćnutowego do rytmu.

Krok 1

Podpisz każdą nutę rytmu pauzą ćwierćnutową. Pamiętaj, że uzupełniamy brzmienie, a nie nuty. Pauzą nie podpisujemy nuty, która jest przedłużeniem wartości ( sprawdź w materiałach powyżej, jak uzupełniamy wartość wypełniającą takt pięciomiarowy, tę zapisywaną za pomocą dwóch wartości połączonych łukiem).

Krok 2

Dopisz brakujące ćwierćnuty przy wartościach długich tj. półnucie, półnucie z kropką, całej nucie i „nucie na pięć”. Zanim to zrobisz, odpowiedz na pytania:
Ile ćwierćnut zmieści się w tej nucie?
Ile mam dopisać, jeśli pierwsza z nich to pauza?

Krok 3

Sprawdź, czy dobrze napisałeś wykonując jednocześnie rytm i jego uzupełnienie. Rytm klaszczesz, a uzupełnienie tupiesz. Jeśli w żadnym miejscu nie „spotkało się” jednocześnie klaśnięcie z tupnięciem to znaczy, że nie ma błędów.

Zadanie domowe

Wykonaj wszystkie zadania ze str. 93 i 94 podręcznika. Zadania nie podlegają ocenie. Do sprawdzenia wyślij przez Messenger lub na adres dyrektor@psmskarzysko.pl.

Proponuję jeszcze naukę piosenki dla mamy!
https://www.youtube.com/watch?v=3zugrnb7B_8

Witajcie!

Trójdźwięk składa się z trzech dźwięków ułożonych co drugi stopień gamy. Sposoby zapisywania trójdźwięków znajdziecie w podręczniku na str. 86 (dopiszcie brakujące nuty w trójdźwiękach w ćw.1 )
Trójdźwięki mogą brzmieć wesoło lub smutno podobnie jak melodie. Posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=LYziuELVObU
Wesoło brzmią trójdźwięki durowe. Oznaczamy je +
Smutno brzmią trójdźwięki molowe. Oznaczamy je o

Zadanie domowe

Przygotujcie 10 pustych taktów w zeszycie. Rozpoznajcie słuchowo trójdźwięki i zapiszcie je odpowiednio za pomocą symboli + lub o. Sprawdźcie samodzielnie. Prawidłowe odpowiedzi znajdziecie w opisie
prezentacji. Powodzenia! Zaczynamy: https://www.youtube.com/watch?v=xirQTl_xdy4

Znaki chromatyczne

krzyżyk # - podwyższa dźwięk o pół tonu;
Stawia się go przed nutą. Nuta z krzyżykiem zmienia swoją nazwę.
Do nazwy literowej dźwięku dodaje się końcówkę – is

Zadanie domowe
Uzupełnij ćwiczenie 1 i 2 ze str. 101 w podręczniku.
Podpisz nuty nazwami literowymi.

Do sprawdzenia wyślij przez Messenger lub na adres
dyrektor@psmskarzysko.pl.

bemol - obniża dźwięk o pół tonu;
Stawia się go przed nutą. Nuta z bemolem zmienia swoją nazwę.
Do nazwy literowej dźwięku dodaje się końcówkę – es.
Uwaga! Wyjątek stanowi dźwięk h, który z bemolem nazywa się b.


Zadanie domowe
Uzupełnij ćwiczenie 4 i 5 ze str. 102 w podręczniku.

Podpisz nuty nazwami literowymi.

Do sprawdzenia wyślij przez Messenger lub na adres
dyrektor@psmskarzysko.pl.

kasownik  – unieważnia krzyżyki i bemole;
Stawia się go przed nutą.
Znaki chromatyczne zapisane przy nutach obowiązują do końca taktu.
Są to znaki przygodne.

Zadanie domowe
Podpisz nuty nazwami literowymi.

Do sprawdzenia wyślij przez Messenger lub na adres
dyrektor@psmskarzysko.pl.

Witajcie!

To ostatnie nasze spotkanie w tym roku szkolnym. Przed nami nareszcie
wakacje. Ciekawa jestem jakie macie wakacyjne plany? Pewnie całe mnóstwo!
Oby tylko lata wystarczyło na ich realizację. Lato zawsze jest zbyt krótkie! Lato
to czas wakacyjnych wyjazdów. Jedni jadą w góry, nad jezioro, a inni nad
morze. Lato zachęca do wypraw  w nieznane. Na pewno zdążycie się wybiegać,
znaleźć setki skarbów i przyjrzeć się kolorowej przyrodzie. Letni spacer to sama
przyjemność. Wszystko wokół się zieleni, a trawa aż prosi się o bieganie po niej
boso.
Lato „opisał” muzyką Antonio Vivaldi w koncercie g- moll nr 2 z cyklu czterech
koncertów skrzypcowych pt. „Cztery pory roku”. To doskonały przykład muzyki
ilustracyjnej. W trzeciej części Presto kompozytor namalował dźwiękiem letnią
burzę. Posłuchajcie tej części aż w trzech różnych interpretacjach. Wybierzcie
najlepszą!
https://www.youtube.com/watch?v=ECZQUg6-TlU
https://www.youtube.com/watch?v=oUBQPIk9Wh8
https://www.youtube.com/watch?v=mdFrn89x74k

Życzę Wam wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji.

Dużo słońca, mało burz.
Niech ten letni czas będzie
pełen niezapomnianych wrażeń i chwil

oraz

interesujących podróży!
Udanego i bezpiecznego wypoczynku!
Szczęśliwego powrotu do szkoły !
Do zobaczenia po wakacjach!

W GÓRĘ Skip to content