Kształcenie słuchu - klasa V/6 - Magdalena Krakowiak

 

KLASA V, część I – ARKUSZ PRACY z przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Z arkusza korzystamy w następujący sposób:

1. Jeśli posiadamy drukarkę – drukujemy arkusz i pracujemy na nim. Jeśli nie posiadamy drukarki – zadania należy przepisać do zeszytu (bez przepisywania tekstu poleceń) i pracować w zeszycie.

2. Zadania wykonujemy samodzielnie, tzn. staramy się nie zaglądać do zeszytu i wykonać zadanie bez podpowiedzi, by sprawdzić, ile umiemy. Po wykonaniu zadania można sprawdzić to, co budzi wątpliwości – np. ilość znaków w danej tonacji. Ważne jednak, by pierwsze podejście do zadania było na podstawie wiadomości „z głowy”.

3. Nie konsultujemy się z pozostałymi uczniami – takie same błędy mogą sugerować współpracę ;)

4. Po wykonaniu zadań wykonujemy skan arkusza lub jeśli nie posiadamy skanera – wyraźne (!) zdjęcie i odsyłamy do nauczyciela za pomocą aplikacji Messenger w prywatnym oknie rozmowy (nie w grupie, by inni uczniowie nie mogli podejrzeć pracy) lub na adres mailowy magdalena.ichigo@gmail.com – w przypadku wysłania pracy na maila, proszę o napisanie wiadomości w grupie na Messengerze, że zadanie wykonane.

5. Do pomocy możemy wykorzystywać dostępne instrumenty! Możemy także korzystać z aplikacji na telefon z klawiaturą np. Perfect Piano (da się wciskać klawisze).

6. Arkusze są sprawdzane na ocenę, powodzenia!

KLASA V, część I – ARKUSZ PRACY z przedmiotu KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Z arkusza korzystamy w następujący sposób:

1. Zadania wykonujemy samodzielnie, nie konsultujemy się z pozostałymi uczniami – podobne błędy mogą wskazywać na współpracę ☺. Jeśli coś budzi Twoją wątpliwość, nie rozumiesz polecenia lub nie wiesz, jak wykonać dane zadanie, skontaktuj się bezpośrednio z nauczycielem za pomocą maila lub aplikacji Messenger.

2. Zadania wykonujemy w zeszycie. Po wykonaniu zadań wykonujemy skan zeszytu lub jeśli nie posiadamy skanera – wyraźne (!) zdjęcie i odsyłamy do nauczyciela za pomocą aplikacji Messenger w prywatnym oknie rozmowy (nie w grupie, by inni uczniowie nie mogli podejrzeć pracy) lub na adres mailowy magdalena.ichigo@gmail.com – w przypadku wysłania pracy na maila, proszę o napisanie wiadomości w grupie na Messengerze, że zadanie wykonane. Maila tytułujemy „Imię i Nazwisko ucznia, klasa V KS, arkusz II”

Klasa V – KS –ARKUSZ III

Gama c-moll
Wykonane zadania wysyłamy na adres magdalena.ichigo@gmail.com i w tytule maila piszemy „imię i nazwisko ucznia, kl. V KS, arkusz III”.
Termin do 22.04.

Zadanie 1. – PRACA W ZESZYCIE
Napisz gamę c-moll naturalną, harmoniczną, melodyczną i dorycką (podpisz je wyraźnie, by było wiadomo, która gama jest która). NIE KORZYSTAJ Z PODPOWIEDZI, postaraj się przypomnieć sobie ilość znaków c-moll i do której gamy durowej jest ona równoległa, zadanie wykonaj samodzielnie. Dopiero po wykonaniu zadania możesz sprawdzić ewentualne błędy.
Zadanie 2.
Napisz triadę gamy c-moll.
Zadanie 3. – PRACA Z SOLFEŻEM
Zanim zaczniesz pracę z ćwiczeniem, zagraj na swoim instrumencie gamę c-moll naturalną, a następnie powtórz ją głosem, śpiewając literami i uwzględniając występujące znaki.
Następnie zaśpiewaj w ten sposób gamę c-moll harmoniczną i melodyczną.
Na koniec zaśpiewaj triadę harmoniczną gamy c-moll.
Wszystko znajduje się w solfeżu, strona 166.
Na ocenę proszę o przygotowanie śpiewania gam i dokonanie nagrania jak śpiewasz po kolei gamy i triadę – może być wideo, może być nagranie z dyktafonu w telefonie. Można sobie pomagać grą na instrumencie, jeśli jest to instrument, który pozwala na granie i śpiewanie np. akordeon, pianino, gitara; ale nie jest to konieczne. Można także zaliczyć to ćwiczenie poprzez Messenger i połączenie wideo ☺
Nagranie i wykonane zadania pisemne proszę mi przesłać na podany adres mailowy do końca dnia 22.04. W razie potrzeby konsultacji zapraszam do kontaktu poprzez maila lub Messenger na naszej grupie klasowej.
Zadanie 4. W ten sam sposób przygotuj ćwiczenie 526/166 z Podręcznika do Solfeżu. Zwróć uwagę na wartości rytmiczne; jeśli potrzebujesz ułatwienia, podpisz w taktach wartości: 1, 2, 3, 4. Podpisz interwały między dźwiękami.
Gdy melodia będzie już rozczytana, zaśpiewaj ją solmizacją i nagraj. Możesz sobie akompaniować, czyli grać tą melodię i jednocześnie śpiewać.
PODSUMOWANIE: Ocenie podlegają nagrania gamy c-moll naturalnej, harmonicznej, melodycznej, triady c-moll oraz ćw. 526/166.

W GÓRĘ Skip to content