Kształcenie słuchu - klasa VI/6 - Elżbieta Rokita

Zostańcie w domu, ale nie zapominajcie o naszych wspaniałych lekcjach z kształcenia słuchu.

To już ostatni rok w szkole muzycznej I stopnia.

W tym roku utrwalamy wiadomości, które dotychczas zdobyliście oraz uzupełniamy wiedzę

o kilka nowych zagadnień. Mam nadzieję, ze nasza wspólna muzyczna praca nie skończy się wraz

z uzyskaniem dyplomu szkoły muzycznej I stopnia, a może niektórzy kontynuować będą swoją muzyczną przygodę a zdobyta wiedza stanie się waszym sukcesem.

Zaczniemy od ćwiczeń sprawdzających wasze umiejętności teoretyczne. Mam nadzieję, ze otrzymane wcześniej zadania „krzyżówki” już są rozwiązane. Sprawdzimy je 30 marca .

Zapisz w zeszycie nutowym pytania i odpowiedzi.

 1. Gama składa się z 6 dzięków – tak/nie
 2. Gama ma 4 tetrachordy - tak/nie
 3. Gamy molowe mają odległość całego tonu pomiędzy II a III stopniem – tak/nie
 4. 4 kolejne dżwięki gamy to septyma – tak/nie
 5. Gama majorowe bez znaków to gama d-dur – tak/nie
 6. Przewrót oktawy to kwarta – tak/nie
 7. Interwał kwarty zwiększonej ma 6 półtonów – tak/nie
 8. Allegro to tempo szybkie – tak/nie
 9. Krzyżyk podwyższa dźwięk o półtonu – tak/nie
 10. Interwały czyste to : pryma,kwarta, kwinta i oktawa – tak/nie

  Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

Proszę o zrobienie i przesłąnie na messengera zdjęcia z odpowiedziami do 30 marca br.

Życzę Wam drodzy uczniowie miłej pracy.

Spotkanie grupy PSM kl.VI w czwartek 26 marca o godz.16.50 na messenger.

Witajcie!

Wybraliście już piosenkę Zygmunta Noskowskiego ze zbioru „Cztery pory
roku”?

Proszę nauczyć się jej śpiewać solmizacją i ze słowami.
Ponadto:

- utrwalajcie gamy i ich triady;
- śpiewajcie wybrane przez siebie ćwiczenia z solfeża do 3 znaków
przykluczowych;
-wypełnijcie test.

Rozwiązany arkusz testowy należy przesłać na adres: rokitae@interia.pl do dnia
16 kwietnia.

Pamiętajcie! #zostanwdomuicwicz Pozdrawiam!

Witajcie!

Proszę o wypełnienie ćwiczeń sprawdzających i przesłanie na mój adres e-mail do dn. 10 maja br.

Pozdrawiam

i do szybkiego zobaczenia

Elżbieta Rokita

Test / klasówka dla kl VI, poniedziałek 11 maja 2020 -   g. 17.40

Przypominam o skomponowaniu utworu w dowolnej tonacji

do dnia 21 maja .Jest to konkurs pt."Jestem kompozytorem"

(przewidziane są nagrody ).

 

Pozdrawiam

Elżbieta Rokita

 

W GÓRĘ Skip to content