Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej jest publiczną szkołą artystyczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej.

            Szkoła prowadzi naukę w sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet, klarnet, saksofon

i perkusja. Rocznie w szkole kształci się ok. 140 uczniów.

            Szkoła jest jedyną szkołą artystyczną działającą na terenie powiatu skarżyskiego i stanowi ważny punkt na drodze kształcenia artystycznego w województwie świętokrzyskim. Jest mistrzowska od początku. Zapewnia bogatą ofertę edukacyjną i umożliwia potencjalny sukces. Przede wszystkim daje możliwość profesjonalnego kształcenia muzycznego dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego zatrudnionych jest obecnie 19 nauczycieli .Dziewięciu spośród nich to absolwenci skarżyskiej szkoły muzycznej. Szkoła zachowując swój prestiżowy charakter jest przyjazna dla uczniów i ich rodziców. Zapewnia bezpieczne warunki do nauki. Umożliwia radosne przeżycie lat szkolnych oraz pozyskanie przyjaciół w gronie rówieśników o tych samych zainteresowaniach. Organizuje wyjazdy do filharmonii i opery.

            Nasza szkoła pełni rolę skarżyskiej „małej filharmonii” – organizuje liczne audycje i  koncerty. Jesienne koncerty klasowe, Koncert kolęd i pastorałek organizowany przed świętami Bożego Narodzenia, styczniowy Koncert Karnawałowy czy „Mój pierwszy koncert” uczniów klas pierwszych w pierwszym dniu wiosny już na stałe wpisały się w szkolny kalendarz artystyczny. Wizytówką szkoły jest niewątpliwie Konkurs Młodych Pianistów ,,Nad Kamienną”, którego XXXV edycja odbyła się w 2017r..Od 14 lat odbywa się także konkurs o zasięgu regionalnym z literatury muzycznej „Mistrzowskie przeboje”. Ponadto od 24 lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w wiosennym Konkursie Duetów i Zespołów Kameralnych.

             Szkoła przygotowuje świadomych odbiorców sztuki. Rozwija zdolności muzyczne swoich wychowanków kształtując ich wrażliwość estetyczną. Przybliża uczniom dorobek  światowej  i narodowej kultury muzycznej. Wszystkie działania pedagogiczne szkoły skierowane są na rzecz ucznia – jego rozwoju zgodnie z predyspozycjami i możliwościami. Działania wychowawcze podejmowane są w kierunku przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych i wzajemnej tolerancji.