Państwowa Szkoła Muzyczna I st.w Skarżysku-Kamiennej została utworzona na podstawie Zarządzenia Nr 86 Ministra Kultury i Sztuki z dn. 20 sierpnia 1962r. Tradycje szkoły sięgają 1953roku, kiedy to w Skarżysku powstało Ognisko Muzyczne, dzięki inicjatywie Jana Gęsińskiego. Od 1 stycznia 1954r. zostało upaństwowione i podlegało Centralnemu Zarządowi Szkół Artystycznych. Ognisko mieściło się w szkole ogólnokształcącej im. Witkowskiego (obecnie A. Mickiewicza), a następnie w lokalu przy ulicy Staszica 5.Ognisko Muzyczne rozwijało się bardzo szybko. Zdobywało sobie coraz większą rangę u władz zwierzchnich i znaczenie w środowisku. Dzięki owocnej pracy placówki i jej rezultatów zaistniały warunki uruchomienia szkoły muzycznej I stopnia.
W 1962 roku przekształca się Państwowe Ognisko Muzyczne w Skarżysku-Kamiennej na Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Nowo powstała szkoła muzyczna zlokalizowana została w prywatnym budynku przy ul. Żeromskiego 34.

Równolegle z powstaniem szkoły działało Społeczne Ognisko Muzyczne do czerwca 1989 roku. Pierwszym dyrektorem szkoły i ogniska został mgr Dariusz Gregorek, który zadbał o skompletowanie grona pedagogicznego, wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe.Klasy instrumentalne fortepianu i akordeonu objeli nauczyciele byłego POM p. Barbara Wojciechowska, p. Włodzimierz Irski i p. Stanisław Dragun. Sukcesywnie angażowano nowych nauczycieli do klas skrzypiec, istrumentów dętych blaszanych i drewnianych oraz rytmiki. W latach 1965-1983 działało jeszcze Społeczne Studium Muzyczne dla Pracujących w zakresie Szkoły Muzycznej II stopnia. Pomimo trudnych warunków lokalowych i fatalnym stanem technicznym budynku, placówka rozwijała swą działalność dydaktyczną i artystyczną.

Po szesnastu latach pracy w dotychczasowych trudnych warunkach, szkoła otrzymała obiekt z prawdziwego zdarzenia, funkcjonalny, z piękną salą koncertową. Uroczyste oddanie całego budynku odbyło się 17 pażdziernika 1978 roku. 14 pażdziernika 1987 roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia. W tym dniu nadano jej imię Zygmunta Noskowskiego.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Skarżysku-Kamiennej spełnia doniosłą rolę w rozwoju kultury miasta, upowrzechniając muzykę wśród społeczeństwa poprzez organizowanie koncertów uczniowskich i wielu innych audycji muzycznych.

szkola1

szkolaBudowa