Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący - Michał Mańkowski
Zastępca przewodniczącego - Ewa Pandyra
Skarbnik - Paweł Kocia
Sekretarz - Katarzyna Dąbrowska
Członkowie:
Justyna Gruszczyńska
Sylwia Sokołowska
Artur Szumiał
Konrad Rurarz
Grzegorz Nowek
Komisja rewizyjna:
Anna Białek
Sylwia Czubak
Marta Skorek
Katarzyna Saładonis
Darowiznę na rzecz Rady rodziców prosimy wpłacać na nr konta:
37 8520 0007 3002 2001 8041 0001
W GÓRĘ