Cykl 6-letni

  1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
    Przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, perkusja trąbka;

Termin składania wniosków: do 24 maja 2019 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  • prezentację przygotowanej piosenki,
  • sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej oraz słuchu harmonicznego.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 27-28.05.2019 r.:

  1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza. W tym celu musi złożyć do sekretariatu podanie do klasy wyższej i pozytywnie zaliczyć egzamin kwalifikacyjny.

Termin składania wniosków: do 24 maja 2019 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w dniach  27-28.05.2019 r.:

Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych i instrumentu głównego odpowiadają programowi klasy w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

Cykl 4-letni

  1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w dany roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat, przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach: akordeon, fortepian, flet, gitara, klarnet, saksofon, perkusja, trąbka.

Termin składania wniosków: do 24 maja 2019 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  • prezentację przygotowanej piosenki,
  • sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej oraz słuchu harmonicznego.

Badanie przydatności odbędzie się w dniach 27-28.05.2019 r.:

  1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza. W tym celu musi złożyć do sekretariatu podanie do klasy wyższej i pozytywnie zaliczyć egzamin kwalifikacyjny.

Termin składania wniosków: do 24 maja 2019 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w dniach  27-28.05.2019 r.:

Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych i instrumentu głównego odpowiadają programowi klasy w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

DO POBRANIA