REKRUTACJA 2019/2020

 
Badanie przydatności kandydatów na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 27-28 maja 2019 po złożeniu w sekretariacie szkoły do dnia 24.05. kompletu dokumentów: wniosku o przyjęcie dziecka do PSM i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki dziecka w szkole muzycznej.
Cykl 6-letni

fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka.

Wiek dziecka wskazany do rozpoczęcia kształcenia muzycznego 7 – 10 lat

Cykl 4-letni

fortepian, akordeon, gitara, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka

Wiek dziecka wskazany do rozpoczęcia kształcenia muzycznego 8 do 16 lat.

Zapraszamy kandydatów na konsultacje w każdy czwartek maja 2019r.