Rytmika - klasa II - Ewa Krakowiak

 

Witajcie!

Rozpoczynamy naukę na odległość od powtórzenia wiadomości o Trioli ósemkowej – nieregularnej grupie rytmicznej równej ćwierćnucie.

Przypomnijcie sobie jak bawiliśmy się z piłkami do Menueta J. Ch. F. Bacha          ( klikamy https://www.youtube.com/watch?v=YS7i7qzad8M )

Triola ósemkowa to najczęściej spotykany przykład nieregularnego podziału rytmicznego. Powstaje przez podział ćwierćnut na trzy ( a nie jak zwykle na dwie) ósemki.

Posłuchajcie przykładów:

https://www.youtube.com/watch?v=VJRFS_yKlR4

https://www.youtube.com/watch?v=YmVCcF42f-0

https://www.youtube.com/watch?v=KYfaKAIf-SU triole słychać  dopiero od 2 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=k8cwS01atGk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=e6iUF-ew9c8&t=54s

 

Praca domowa:

Rozpoznać metrum i napisać rytm refrenu ostatniego przykładu muzycznego ( 2 takty). Przesłać na adres mailowy : dyrektor@psmskarzysko.pl.

Zbliżają się święta wielkanocne. W tym roku będą wyjątkowe z powodu obowiązku pozostania w domu. Zostańcie w domu! Dzięki temu szybciej spotkamy się w sali do rytmiki! Aby Wam umilić ten czas proponuję  naukę świątecznej piosenki. Śpiewając sprawicie, że święta będą  weselsze…

https://www.youtube.com/watch?v=2F9FG1rD3qI

Witajcie!

Pamiętacie co to jest akcent?

Akcent to mocny dźwięk przypadający na pierwszą miarę  w takcie. Akcentujemy mocną część taktu – „raz”.

Akcent można przesunąć z mocnej części taktu na słabą.

Trzeba przedłużyć wartość nieakcentowaną i …

 …wtedy powstanie SYNKOPA.

Zapamiętajcie!

Synkopa to przesunięcie akcentu z mocnej części taktu na słabą.

Spróbujcie zagrać i zaśpiewać poniższą melodię oraz odpowiedzieć na pytanie:

W których taktach występuje synkopa?

Synkopy występują w rytmie KRAKOWIAKA

więcej tu  http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/krakowiak/

Charakterystyczne rytmy krakowiaka znajdziecie w podręczniku na str.110

Posłuchajcie kilku popularnych  melodii krakowiaka

https://www.youtube.com/watch?v=HMN2pTds9UA

https://www.youtube.com/watch?v=opQV978b5I0

https://www.youtube.com/watch?v=t0Oe8Bni9iI

https://www.youtube.com/watch?v=HMN2pTds9UA

https://www.youtube.com/watch?v=_yWRv-S-6w4

https://www.youtube.com/watch?v=oh6nMkwhxZ8

Ta choreografia taneczna warta obejrzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=XmUOQV0tf9U

Zadanie domowe

 Jakie metrum ma krakowiak?

Witajcie!
Powtórzmy wiadomości o uzupełnieniu ósemkowym.
Uzupełnienie ósemkowe to wypełnienie ósemkami wartości dłuższych od
ósemek.
1) ćwierćnuty

2) półnuty

3) półnuty z kropką

4) całej nuty

Tak zapisujemy uzupełnienie ósemkowe SYNKOPY

Zadanie domowe
Podpisz uzupełnienie ósemkowe do podanego tematu rytmicznego.
(rozpocznij od podpisania każdej nuty pauzą ósemkową)

Dodatkowe zadanie domowe dla chętnych!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LToWBShCuvg
( do zapisania w zeszytach 4 takty czteromiarowe z synkopami

Witajcie!

Synkopa to grupa rytmiczna równa półnucie.
Tyle co półnuta ( czyli dwie miary w takcie) trwają także dwie inne grupy
rytmiczne. Oto one wraz z uzupełnieniem ósemkowym:

 

Posłuchajcie jak to brzmi https://www.youtube.com/watch?v=vknKgKZvjeQ

Zadanie domowe

1. Dopisz uzupełnienie ósemkowe do podanego tematu rytmicznego.
( rozpocznij od podpisania każdej nuty pauzą ósemkową)

2. Dopisz temat rytmiczny do podanego uzupełnienia ósemkowego.
( nad każdą pauzą powinna być nuta)

Witajcie!

Poznaliście już wszystkie grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych.
Dzielimy je na te:
- równe półnucie ( w materiałach powyżej)
- równe ćwierćnucie


przykład muzyczny https://www.youtube.com/watch?v=cBjjfUexPCA


przykład muzyczny https://www.youtube.com/watch?v=zmW93g2stIk

przykład muzyczny
https://www.youtube.com/watch?v=5hPd61SCtCY

przykład muzyczny https://www.youtube.com/watch?v=_vU1BXSrN7I

Zadanie domowe
Ułóż w zeszycie 4 taktowy temat rytmiczny ( metrum dowolne). Wykorzystaj
poznane wartości i grupy rytmiczne.

Zdjęcie napisanego rytmu przesyłamy do sprawdzenia przez Messenger lub na
adres dyrektor@psmskarzysko.pl.

Witajcie!

Proponuję napisanie dyktanda rytmicznego złożonego z poznanych wartości i grup rytmicznych. Zanim to nastąpi wykonajcie kilka ćwiczeń, które pozwolą Wam lepiej poradzić sobie z tym niełatwym zadaniem.

ćwiczenie 1 – wyklaskanie każdej z przedstawionych w prezentacji grup rytmicznych tak, aby zajęły one cały takt czteromiarowy;

ćwiczenie 2 – wyklaskanie przedstawionego w prezentacji 4 taktowego tematu rytmicznego;

ćwiczenie 3 –wykonanie drugiego rytmu tataizacją – za pomocą sylaby rytmicznej „ta” na tle poprzedniego tematu rytmicznego;

ćwiczenie 4 – wykonanie jednoczesne obu rytmów – klaskaniem i tataizacją.

Każde ćwiczenie zamieszczone w prezentacji poprzedzone jest dwoma taktami „pustymi” dla zapoznania się z pulsem metrycznym. Wszystkie
ćwiczenia można wykonać wielokrotnie.Zaczynamy https://www.youtube.com/watch?v=Kpa37PMnbf8&t=206s

Zadanie domowe
Na końcu prezentacji znajdziecie 2 przykłady dyktanda rytmicznego.
Spróbujcie zapisać pierwsze z nich. Przygotujcie:
- zeszyt w pięciolinię;
- ołówek;
- gumkę.
W zeszycie przygotujcie 2 puste takty czteromiarowe - na początku pięciolinii zapiszcie odpowiednie metrum ( klucz wiolinowy nie będzie potrzebny). Dyktando usłyszycie 2 razy. Możecie jednak posłuchać go kilkakrotnie. Powodzenia!
Zapisane dyktando przesyłamy do sprawdzenia przez Messenger
lub na adres dyrektor@psmskarzysko.pl

Kanon – głosy grają tę samą melodię, zaczynając ją w różnym czasie.

Posłuchajcie piosenki o kanonie https://www.youtube.com/watch?v=LDK1b5zY8ms

Jest w muzyce taka forma, która ćwiczy dobry słuch.
Po łacinie znaczy norma i melodię wprawia w ruch.
Tu potrzebne są dwa głosy, czasem więcej, nigdy mniej.
By w najprostszej polifonii* , tak jak w berka gonić się.
*polifonia – wielogłosowość, jednoczesne prowadzenie dwóch lub więcej równorzędnych,
samodzielnych wobec siebie melodii/ głosów.

Tak jak echo w górskich szczytach, co odpowiedź zawsze ma.
Już po chwili naśladujesz każdy dźwięk i każdy takt.
Jeśli chcesz się włączyć w kanon to zegarek wyrzuć w kąt,
bo spóźnienie tu jest w cenie, a powtórka to nie błąd.

Miłego śpiewania!

W GÓRĘ