Termomodernizacja budynku

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
W 2018 rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
W 2019 projekt został zakończony.

MKiDN
https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych
CEA
https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

W GÓRĘ Skip to content