Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej.

MISJA

Nasza szkoła, to miejsce dla ludzi, których pasją jest muzyka. Dbamy o rozwój artystycznej osobowości uczniów oraz pracujemy nad tym, aby muzyka towarzyszyła wszystkim naszym wychowankom w ich życiu.

DYDAKTYKA

Szkoła I stopnia jest szkołą rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów oraz przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym.

Kształcenie w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

cyklu 6 – letnim (dla uczniów w wieku 7 – 10 lat),
cyklu 4 – letnim (dla uczniów w wieku 8 – 16 lat).

Uczniowie kształcą się w zakresie gry na instrumentach:

fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentów. Jest również możliwość wypożyczenia podręczników szkolnych i nut w bibliotece szkolnej. Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym od poniedziałku do piątku. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru oraz instrumentalnych zespołów kameralnych. Szkoła organizuje koncerty na rzecz miasta i regionu. Bardzo cenną rolę odgrywa edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla młodzieży i dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli. Absolwenci szkoły po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia, gdzie są przygotowywani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich. Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy naszych uczniów na konkursach i przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

W GÓRĘ Skip to content