Kształcenie słuchu - klasa II/4 - Magdalena Krakowiak

 

Arkusz pracy – KSZTAŁCENIE SŁUCHU cz. I

Gama g-moll

Zasady pracy:

1. Zadania wykonujemy samodzielnie, tzn. staramy się nie zaglądać do podpowiedzi, by sprawdzić, ile umiemy. Po wykonaniu zadania można sprawdzić to, co budzi wątpliwości – np. ilość znaków w danej tonacji. Ważne jednak, by pierwsze podejście do zadania było na podstawie wiadomości „z głowy”.

2. Zadania tego arkusza wykonujemy w zeszycie – każde zadanie należy przepisać do zeszytu, ale bez konieczności przepisywania poleceń.

3. Po wykonaniu wszystkich zadań należy wykonać skan/wyraźne zdjęcie wykonanych zadań i wysłać do sprawdzenia do nauczyciela. Mój adres e-mail: magdalena.ichigo@gmail.com

Zadanie 1.
Przypomnij sobie dotychczas poznane gamy. Dziś pracujemy z tonacją g-moll. Ile gama g-moll ma znaków i do jakiej gamy jest ona równoległa?
-znaki:
-gama g-moll jest równoległa do gamy:

Zadanie 2.
Napisz gamę g-moll naturalną, harmoniczną, melodyczną i dorycką (podpisz je wyraźnie, by było wiadomo, która gama jest która). NIE KORZYSTAJ Z PODPOWIEDZI, zadanie wykonaj samodzielnie. Dopiero po wykonaniu zadania możesz sprawdzić ewentualne błędy.

Zadanie 3.
Napisz triadę gamy g-moll. Pamiętaj zwrócić uwagę na dominantę.

Zadanie 4. – PRACA Z SOLFEŻEM
Zanim zaczniesz pracę z ćwiczeniem, zagraj na swoim instrumencie gamę g-moll naturalną, a następnie powtórz ją głosem, śpiewając literami i uwzględniając występujące znaki.
Następnie zaśpiewaj w ten sposób gamę g-moll harmoniczną i melodyczną.
Na koniec zaśpiewaj triadę harmoniczną gamy g-moll.
Wszystko znajduje się w solfeżu, strona 128.
Proszę o przygotowanie śpiewania gam i dokonanie nagrania jak śpiewasz po kolei gamy i triadę – może być wideo, może być nagrania z dyktafonu w telefonie. Można sobie pomagać
grą na instrumencie, jeśli jest to instrument, który pozwala na granie i śpiewanie np. akordeon, pianino, gitara; ale nie jest to konieczne. Można także zaliczyć to ćwiczenie poprzez Messenger i połączenie wideo ☺
Nagranie i wykonane zadania pisemne proszę mi przesłać na podany adres mailowy do końca dnia 1.04. W razie potrzeby konsultacji zapraszam do kontaktu poprzez maila lub Messenger na naszej grupie klasowej.

Klasa II/4 – Kształcenie słuchu, Arkusz II

PRZYPOMNIENIE ZASAD BUDOWANIA TRÓJDŹWIĘKU DUROWEGO I MOLOWEGO ORAZ TRÓJDŹWIĘKÓW W PRZEWROTACH
PRZECZYTAJ ZANIM ZACZNIESZ PRACĘ:
1. Arkusz zawiera część teoretyczną, w której powtarzamy materiał przerobiony (przewroty trójdźwięków) oraz nowy materiał (trójdźwięk zwiększony i zmniejszony), oraz część z zadaniami do wykonania.
2. Pełne wykonanie arkusza, to przepisanie do zeszytu części teoretycznej, oraz wykonanie zadań. Zaliczenie arkusza odbywa się po wysłaniu zdjęć zeszytu z przepisanym materiałem oraz z wykonanymi zadaniami.
3. Całość wykonanej pracy wysyłamy w jednym mailu, bez względu na ilość zdjęć.
4. Maila tytułujemy „Imię i nazwisko ucznia, KS, klasa II/4, arkusz II” i wysyłamy na adres magdalena.ichigo@gmail.com
5. W przypadku trudności ze zrozumieniem materiału lub polecenia zadań, skontaktuj się z nauczycielem (Messenger lub Mail)

Klasa II/4 – KSZTAŁCENIE SŁUCHU cz. III – Arkusz pracy

Zasady pracy:

1. Zadania wykonujemy samodzielnie, tzn. staramy się nie zaglądać do podpowiedzi, by sprawdzić, ile umiemy. Po wykonaniu zadania można sprawdzić to, co budzi wątpliwości – np. ilość znaków w danej tonacji. Ważne jednak, by pierwsze podejście do zadania było na podstawie wiadomości „z głowy”.
2. Zadania tego arkusza wykonujemy w zeszycie , ale bez konieczności przepisywania poleceń.
3. Po wykonaniu zadania należy wykonać skan/wyraźne zdjęcie pracy i wysłać do sprawdzenia do nauczyciela. Mój adres e-mail: magdalena.ichigo@gmail.com Maila tytułujemy „Imię i Nazwisko ucznia, klasa II/4 KS, arkusz III” – bardzo proszę zwrócić na to uwagę.

Powodzenia!

W GÓRĘ Skip to content